Advocatenkantoor Hiddema

Advocatenkantoor Hiddema ontvangt enkel cliënten na voorafgaande afspraak. Advocaat Mr. Theo U. Hiddema is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Het advocatenkantoor kan gelet op de Europese wet- en regelgeving in heel Europa uw belangen verdedigen. Wij behandelen uitsluitend strafzaken. De tegenpartij is in alle gevallen het Openbaar Ministerie. Ons kantoor staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige en cliëntgerichte dienstverlening. (Wij kunnen u alleen niet bijstaan als dat strijdig is -of kan zijn- met de belangen van iemand die reeds client bij ons kantoor is.). Hiernaast neemt het kantoor tevens pro deo strafzaken aan.

Theo Hiddema - Advocatenkantoor Hiddema Amsterdam Maastricht

Specialisme

Herengracht 116, Amsterdam
Wilhelminasingel 109, Maastricht

043 - 3213031
06 - 53199591

Privacy Beleid

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming gebruikt voor andere doeleinden dan die voor uw zaak. Noch worden ze zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Geheel conform de vigerende wetgeving beschikt u over een inzage- en wijzigingsrecht. Mocht u dienaangaande vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.