In overleg met de client wordt een strategie opgesteld die gebonden is aan strakke tijdschema’s. Ook als een client reeds gedetineerd is in een Huis van Bewaring. Mr. Theo U. Hiddema zal tijdens meerdere bezoeken voldoende informatie kunnen halen uit de verklaring van de client teneinde zo spoedig mogelijk de verdediging ofwel het verweer te kunnen organiseren. De werkdruk blijft altijd hoog, maar niet hoog genoeg om af te zien van persoonlijke bezoeken. Deze vinden dus altijd plaats. Ongeacht de locatie van het Huis van Bewaring of een andere penitentiaire inrichting.
Advocatenkantoor Hiddema Amsterdam

Bezoekadres (filiaal) Amsterdam

Advocatenkantoor Hiddema - Wilhelminasingel Maastricht

Kantoor Maastricht

Privacy Beleid

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming gebruikt voor andere doeleinden dan die voor uw zaak. Noch worden ze zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Geheel conform de vigerende wetgeving beschikt u over een inzage- en wijzigingsrecht. Mocht u dienaangaande vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.